Η Προσκοπική Κίνηση

Μια Κίνηση…

 • Αυτό-διαπαιδαγώγησης για Νέους
 • Με Σκοπό
 • Με Αρχές
 • Με Μέθοδο
 • Για Νέους και ιδιαίτερα για εφήβους
 • Νέων που υποστηρίζονται από Ενήλικες
 • Ανοικτή σε όλους
 • Εθελοντική
 • Μη κομματική
 • Ανεξάρτητη
 • Συμπληρωματική προς τους άλλους φορείς διαπαιδαγώγησης (οικογένεια–σχολείο)

Κατάλληλη για νέους ανθρώπους

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων λειτουργεί από το 1910 σε όλη την Ελληνική επικράτεια και σε πολλές Ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Απασχολεί παιδιά και εφήβους από 7 μέχρι 18 ετών, που χωρίζονται σε τρεις κλάδους ανάλογα µε την ηλικία τους, και νέους έως 30 ετών. Έτσι οι κλάδοι είναι συνολικά τέσσερις: τα Λυκόπουλα από 7 έως 11 ετών, τους Προσκόπους από 11 έως 15 ετών, τους Ανιχνευτές από 15 έως 18 ετών και το Προσκοπικό Δίκτυο από 18 έως 30 ετών. Και οι τέσσερις Κλάδοι λειτουργούν µε την επίβλεψη και την ευθύνη εκπαιδευμένων ενηλίκων εθελοντών που τους βοηθούν ν’ ανακαλύπτουν τις κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους και να διαπαιδαγωγούνται στη συνεργασία και την υπευθυνότητα.

Σήμερα το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, µε 25.000 µέλη, είναι n μεγαλύτερη και παλαιότερη απ’ όλες τις οργανώσεις νέων στην Ελλάδα.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι µία σύγχρονη Κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες. Αγκαλιάζει όλα τα σύγχρονα προβλήματα της νεολαίας µας. Από την εκπαίδευση μέχρι την ανεργία και από τα ναρκωτικά μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Προσκοπική Μέθοδος

Η Προσκοπική μέθοδος είναι ένα Σύστημα:

Με συγκεκριμένη λειτουργία.

Του οποίου τα μέρη του βρίσκονται σε αλληλοεπίδραση μεταξύ τους ενισχύοντας το ένα τη λειτουργία του άλλου.

Που όλα μαζί συμβάλλουν στην επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού για τον οποίο υπάρχουν.

Η Προσκοπική μέθοδος κινείται στους πιο κάτω 7 τομείς:

1. Υπόσχεση & Νόμος του Προσκόπου

Είναι ένας προσωπικός και συλλογικός κώδικας αυτοδέσμευσης για τη ζωή κάθε Προσκόπου που στηρίζεται στο τρίπτυχο: Καθήκον στο Θεό, Καθήκον στην Πατρίδα και το Συνάνθρωπο, Καθήκον στον εαυτό

2. Μάθηση στην Πράξη

Η διαπαιδαγώγηση στην Προσκοπική Κίνηση, ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές πραγματοποιείται μέσω εμπειριών και βιωμάτων.

3. Σύστημα Μικρών Ομάδων

Οι προσωπικές και συλλογικές ικανότητες των νέων αναπτύσσονται με δημιουργικές σχέσεις μεταξύ τους και μεταξύ των νέων και των ενηλίκων. Οι νέοι μαθαίνουν να ζουν με δημοκρατικές αρχές, αυτοδιοικούμενοι, σε συνεργασία με τους ενήλικες, από την πιο μικρή ηλικία.

4. Συμβολικό Πλαίσιο

Τα συστατικά του προσκοπικού περιβάλλοντος (π.χ. στολή, έμβλημα, διακριτικά κλπ) επικεντρώνπνται στις εκάστοτε παιδαγωγικές ανάγκες των ηλικιακών ομάδων:

Μίμηση & φαντασία (Λυκόπουλα)

Περιπέτεια (Πρόσκοποι)

Επιβίωση-Ανίχνευση–«Υπηρετείν» (Ανιχνευτές – Προσκοπικό Δίκτυο)

5. Φύση

Ζούμε σε αρμονία με τη Φύση, μαθαίνουμε από αυτή, για αυτή, δρούμε για αυτή.

6. Προσωπική Πρόοδος
Τα Προγράμματα Προόδου είναι μελετημένα για για να υποστηρίξουν την
εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου, ανάλογα με την ηλικία τους. Τα παιδιά και οι έφηβοι, σε συνεργασία με τους ενήλικες Βαθμοφόρους:

Θέτουν προσωπικούς στόχους ανάπτυξης.

Καθορίζουν το πώς θα τους πετύχουν με βάση τις ικανότητες τους.

Αξιολογούν, αναγνωρίζουν και γιορτάζουν την πρόοδο τους

7. Υποστήριξη Ενηλίκων
Το περιβάλλον συνεργασίας ενηλίκων και παιδιών στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό την εμπιστοσύνη και την αποδοχή. Οι ενήλικες της Κίνησης έχουν ενεργό ρόλο στη ζωή του τμήματος τους, αφήνοντας όμως, ανάλογα με την ηλικία των μελών, πρωτοβουλίες για δράση.

Η μέθοδός μας εξειδικεύεται κατά κλάδο:

Λυκόπουλα (7-11 ετών)

Τα Λυκόπουλα, κορίτσια και αγόρια ηλικίας 7 – 11 ετών, αποτελούν την Αγέλη Λυκοπούλων, που χωρίζεται σε παρέες 4 – 6 παιδιών τις Εξάδες. Ο διαχωρισμός αυτός εξυπηρετεί την όλη λειτουργία της Αγέλης και βοηθά τα Λυκόπουλα στο να αποκτήσουν νέους φίλους.

Οι δραστηριότητες της Αγέλης κατευθύνονται από το συμβούλιο των Βαθμοφόρων και περιλαμβάνουν στοιχεία από 5 τομείς ενδιαφερόντων την Πνευματική Καλλιέργεια, την Υπαίθρια Ζωή, την Σωματική Αγωγή, τις Τεχνικές Δεξιότητες και την Κοινωνική Συνεργασία.

Μέσα από το παιχνίδι, που αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι όλων των Λυκοπουλικών δράσεων αναπτύσσεται η φαντασία του παιδιού και διοχετεύεται σε εκδηλώσεις, που το διαπαιδαγωγούν και το διδάσκουν.

Το πρόγραμμα της Αγέλης δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις, να γίνει χρήσιμο στον εαυτό του και στο άμεσο περιβάλλον του και να συνηθίσει στην ιδέα της προσφοράς στο συνάνθρωπο.

Πρόσκοποι (11-15 ετών)

Οι Πρόσκοποι είναι αγόρια και κορίτσια ηλικίας 11 – 15 ετών, που οργανώνονται σε αυτοδιοικούμενες παρέες 6-9 παιδιών, τις Ενωμοτίες. Η Ενωμοτία κατευθύνεται και αντιπροσωπεύεται από τον Ενωμοτάρχη, που αναδεικνύεται από τα μέλη της Ενωμοτίας στην αρχή της κάθε Προσκοπικής περιόδου και για θητεία ενός χρόνου. 

Κάθε Ομάδα Προσκόπων αποτελείται από 3 – 4 ενωμοτίες, που συνεργάζονται μεταξύ τους και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των δραστηριοτήτων της Ομάδας. Οι δραστηριότητες της Ομάδας κατευθύνονται από το Συμβούλιο Τιμής, που αποτελείται από τους Βαθμοφόρους και τους Ενωμοτάρχες.

Οι δράσεις της Ομάδας περιλαμβάνουν θέματα από τους πέντε τομείς ενδιαφερόντων και προσφέρουν στους Προσκόπους ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, σωματική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και δυνατότητες για διεύρυνση των ατομικών κλίσεων και ικανοτήτων τους.

Θεμελιώδης δραστηριότητα κάθε Ομάδας Προσκόπων είναι η ζωή στο ύπαιθρο, η χρησιμοποίηση δηλαδή των προσκοπικών γνώσεων και ικανοτήτων για την άνετη διαβίωση στο ύπαιθρο με απλά μέσα, που ολοκληρώνεται με τη θερινή κατασκήνωση.

Ανιχνευτές (15-18 ετών)

Οι Ανιχνευτές του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι νέοι, κορίτσια και αγόρια, ηλικίας 15 – 18 ετών, που οργανωμένοι σε Κοινότητες “ανιχνεύουν” όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Το πρόγραμμα της Κοινότητας ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των Ανιχνευτών και αποφασίζεται στη Σύνοδο, όπου μετέχουν ισότιμα όλα τα μέλη της Κοινότητας

Η υπαίθρια Ζωή, οι τεχνικές δεξιότητες, η πνευματική καλλιέργεια, η κοινωνική συνεργασία, η σωματική αγωγή, η πολιτιστική μας κληρονομιά, η προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά υπηρεσίας και η παγκόσμια συναδέλφωση είναι τομείς απασχόλησης, που δίνουν την ευκαιρία, μέσα από ένα δημοκρατικό πλουραλισμό, να βρουν οι Ανιχνευτές τις πανανθρώπινες αξίες, που πρέπει να τους καθοδηγούν στη Ζωή τους. 

Προσκοπικό Δίκτυο (19-30 ετών)

Ο Σκοπός του Προσκοπικού Δικτύου είναι να δώσει ηθικό, πνευματικό και κοινωνικό στήριγμα στους νέους και στις νέες ηλικίας 18 – 30 ετών σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζουν στο ξεκίνημα του αγώνα τους στον στίβο της ζωής, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και υπεύθυνοι άνθρωποι και να έχουν ένα δημιουργικό ρόλο στην κοινωνία.

Στόχος
 του είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων που έχουν σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις, την ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον, την υποστήριξη στις ανησυχίες τους, την διέξοδο στους προβληματισμούς τους και γενικότερα να συμβάλει στην ανάπτυξη των στοιχείων της προσωπικότητάς τους.

Το Προσκοπικό Δίκτυο έχει προσαρμόσει τους παιδαγωγικούς του στόχους, τη διοίκηση, την οργάνωση αλλά και την μεθοδολογία του στις ανάγκες και προσδοκίες των νέων αυτής της ηλικίας, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα στήριγμα στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους.

Το γεγονός ότι τα μέλη του Δικτύου είναι ενήλικα δίνει την δυνατότητα για μεγαλύτερη ανεξαρτησία κινήσεων και ποικιλία θεμάτων, που πιθανώς να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τα μέλη των άλλων κλάδων.

Βασικό στοιχείο του προγράμματος του Δικτύου, εκτός των άλλων, είναι η προσφορά σε άλλους και η κοινωνική παρέμβαση. 
Τα μέλη του Προσκοπικού Δικτύου μπορούν να στελεχώσουν προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης της πολιτείας ή των Δήμων, καθώς και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στο εξωτερικό.

Σύνθημα του Π.Δ. είναι «ΕΜΕΙΣ και ΟΙ ΑΛΛΟΙ» !!
Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε πως ένας χώρος που έχει την ανάγκη μας και περιμένει την βοήθεια και την προσφορά μας είναι η ίδια η Κίνηση. Τα μέλη του Δικτύου θα πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα άλλα Τμήματα του Συστήματος. Αυτό άλλωστε εντάσσεται στο σύστημα προόδου του μέλους του Δικτύου.

Σκοπός και Αποστολή της Προσκοπικής Κίνησης

Προσκοπισμός είναι:

Εκπαίδευση δια βίου
Ο Προσκοπισμός συμπληρώνει το σχολείο και την οικογένεια, καλύπτοντας ανάγκες που δεν αντιμετωπίζονται από αυτά. Αναπτύσσει την αυτογνωσία, την ανάγκη της εξερεύνησης και της ανακάλυψης, τη θέληση για μάθηση. Οι πρόσκοποι ανακαλύπτουν τον κόσμο πέρα από τις σχολικές αίθουσες, υποκινώντας τις ικανότητές τους για μάθηση, και μεταλαμπαδεύοντας αυτή τη μάθηση σε άλλους.

Μια Κίνηση για τη νεολαία
Ο Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση εν κινήσει. Εξελίσσεται και προσαρμόζεται παντού σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες, υπηρετώντας τις τοπικές ανάγκες.

Διεθνής 
Υπάρχουν αναγνωρισμένες Προσκοπικές οργανώσεις σε περισσότερες από 150 χώρες του κόσμου

Αναπτυσσόμενος 
Ο Προσκοπισμός δε σταμάτησε ποτέ να αναπτύσσεται, από την ίδρυσή του το 1907. Σήμερα έχει περισσότερα από 25 εκατομμύρια μέλη, αγόρια και κορίτσια. Ο Προσκοπισμός διπλασίασε τα μέλη του μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ανοικτός σε όλους 
Ο Προσκοπισμός είναι ανοικτός σε όλους, ανεξάρτητα από φυλή ή θρήσκευμα, σύμφωνα με το σκοπό, τις αρχές και τη μέθοδο που συνέλαβε ο ιδρυτής του Robert Baden-Powell.

Διασκέδαση με σκοπό 
Μέσα από τη διασκέδαση, ο Προσκοπισμός πετυχαίνει το σκοπό του να βοηθήσει τους νέους να αναπτυχθούν σωματικά, πνευματικά, κοινωνικά και ηθικά.

Μια πρόκληση για τους ενηλίκους 
Μια ευκαιρία να βοηθήσουν τους νέους. ‘Ενας τρόπος για τη βελτίωση της κατανόησης μεταξύ των γενεών. Υπηρετώντας, οι ενήλικοι βαθμοφόροι αποκτούν πολύτιμη κατάρτιση και εμπειρία πετυχαίνοντας έτσι την ατομική τους βελτίωση.

Εθελοντικός 
Οι Πρόσκοποι και οι Βαθμοφόροι πρέπει να επιλέξουν να γίνουν μέλη της Κίνησης.

Μη πολιτικός, μη κυβερνητικός 
Ο Προσκοπισμός δεν πρέπει να εκπροσωπεί, ούτε και εκπροσωπεί κανένα πολιτικό κόμμα ή οργάνωση. Εν τούτοις, οι Πρόσκοποι ενθαρρύνονται να συμβάλλουν εποικοδομητικά στην πρόοδο της κοινότητας, της κοινωνίας και της χώρας τους.

Ο Προσκοπισμός είναι … μια Μέθοδος…
…προσωπικής αυτοδέσμευσης – σε ένα απλό κανόνα ζωής: Την Προσκοπική Υπόσχεση και το Νόμο.

…μάθησης μέσα από την πράξη – ενεργός συμμετοχή, μαζί με άλλους. Δουλεύοντας σε μικρές ομάδες – στις Ενωμοτίες, για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, των ομαδικών δεξιοτήτων και της ατομικής ευθύνης. Με προγράμματα που υποκινούν – προοδευτικές δραστηριότητες βασισμένες στα ενδιαφέροντα των νέων ανθρώπων. Δραστηριότητες σε επαφή με τη φύση, ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον όπου η απλότητα, η δημιουργικότητα και η ανακάλυψη συνδυάζονται από κοινού για να δώσουν την περιπέτεια και την πρόκληση.

Ο Προσκοπισμός είναι…ένας Κώδικας Ζωής 
Η πνευματική διάσταση – μια δέσμευση για αναζήτηση της πνευματικής αξίας της ζωής πέρα από τον υλικό κόσμο. 
Η κοινωνική διάσταση – συμμετοχή στην ανάπτυξη της κοινωνίας, σεβασμός της αξιοπρέπειας των άλλων και της ακεραιότητας του φυσικού κόσμου. Προώθηση της τοπικής, εθνικής και διεθνούς ειρήνης, κατανόησης και συνεργασίας. 
Η προσωπική διάσταση– η ανάπτυξη του αισθήματος της προσωπικής ευθύνης και η υποκίνηση της επιθυμίας για υπεύθυνη αυτο- έκφραση.

Οι Πρόσκοποι ασχολούνται με την αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών 
Οι Πρόσκοποι ασχολούνται ενεργά με μεγάλο αριθμό ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες στις οποίες ζουν. 
Οι Πρόσκοποι εργάζονται με άλλους στις κοινότητες, για την επιδίωξη κοινών σκοπών. Εργάζονται με φίλους, γείτονες, κοινοτικούς ηγέτες και άλλες οργανώσεις. 
Πολλοί Πρόσκοποι εργάζονται σε προγράμματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ αναπτυσσόμενων και βιομηχανικών χωρών.

Οι Πρόσκοποι ασχολούνται, σε διάφορα μέρη του κόσμου:

 • με την υγεία των παιδιών
 • την αποτροπή της εξάρτησης από τα ναρκωτικά
 • θέματα υγιεινής και καθαριότητας
 • θέματα τεχνολογίας
 • κατοικίες για τους άστεγους
 • αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού
 • εκπαίδευση για την ειρήνη
 • επιμόρφωση σε βιοποριστικά επαγγέλματα
 • τα παιδιά που κινδυνεύουν
 • την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • την οικογενειακή εκπαίδευση
 • τα δικαιώματα των παιδιών
 • την παραγωγή τροφής και τη γεωργία
 • την προστασία του περιβάλλοντος
 • τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • την αναδάσωση
 • την ανεργία των νέων
 • τους πρόσφυγες
 • την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης κ.ά.
 

Leave a comment